AB Luleå Glas Dataskyddspolicy

 

Vi på AB Luleå Glas värnar om din personliga integritet och i vår dataskyddspolicy nedan beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, samt dina rättigheter gentemot oss.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och personnummer.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt.

  • Skicka offert, ordererkännanden, produktinformation och fakturor.
  • Leverera beställda produkter till rätt person och adress.
  • Kontakta rätt person vid bokning av jobb och eventuella avvikelser.
  • Spara information om vilka produkter som du har köpt av oss.
  • För att underlätta eventuella reklamationer, samt att göra det enklare för dig som kund att beställa av oss igen.
  • Kunna hantera garantier och framtida åtgärder som är relaterade till dig som kund.

 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du beställer tjänster och/eller produkter eller tar kontakt med oss för att få en offert.

Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part. Det gäller:

  • Uppgifter från Bolagsverket via tjänsten Bisnode
  • Syna.se
  • Allabolag.se
  • Hitta.se

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter för att enkelt kunna åtgärda eventuella reklamationer, garantier och/eller en eventuell framtida beställning tills du som kund ber oss att radera dina uppgifter.

Vissa uppgifter i bokföringen behöver p.g.a. lagstiftning t.ex. sparas minst sju år.

 

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, så som Skatteverket för rotavdrag.

 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Luleå Glas kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.