Glas- och kanalplasttak

Vi jobbar med allt från stora helglasade tak till mindre
skärmtak med glas, 
och kanalplasttak till inglasade uterum.

 

 

Kanalplasttak

Halle Isolux

Vill du förlänga sommaren eller bygga en helisolerad inglasning för vinterbruk är Halle Isolux ett mycket bra takalternativet för ditt uterum.

Halle Isolux är ett säkert takval. Det enda du måste fundera på är vilken färg du ska välja. Halle Isolux finns i färgerna Opal, Rök och Klar. Halle Isolux Opal och Rök skyddar inte bara mot kyla på för- och eftersäsong, delar av solljuset filtreras också bort vilket minskar värmen i uterummet under gassiga sommardagar.
Du kan välja mellan 10 mm, 16 mm, 32 mm & 55mm. Utöver dessa standardskivor finns det speciallösningar för vägg och tak, anpassade för mindre och större byggnadsprojekt.

I våra kompletta taksatser ingår alla skivor, aluminiumprofiler och tillbehör som behövs för ett rektangulärt tak.

Halle Isolux 10 mm
Sommar

Färger
Opal och Klar.

Mått
Halle Isolux 10 mm har en totalbredd på 1050 mm.
Levereras i längder från två meter i jämna halvmetrar upp till fem meter, finns även i sex meters längd.

Tålighet
Polykarbonat är extremt slagtåligt och klarar temperaturer från -40°C upp till +110°C.

UV-skydd
U-värde 2,5

Brandegenskaper
Halle Isolux uppfyller boverkets brandkrav för tak till uterum.

Ljustransmission
Opal 35-50%, Klar 65-80%.

Garanti
10 år*.

Halle Isolux 16 mm
Vår-Höst

Färger
Opal, Rök och Klar.

Mått
Halle Isolux 16 mm har en totalbredd på 1050 mm. Levereras i längder från två meter i jämna halvmetrar upp till fem meter, finns även i sex meters längd.

Tålighet
Polykarbonat är extremt slagtåligt och klarar temperaturer från -40°C upp till +110°C.

UV-skydd
U-värde 1,95

Brandegenskaper
Halle Isolux uppfyller boverkets brandkrav för tak till uterum.

Ljustransmission
Opal och Rök 35-50%, Klar 65-80%.

Garanti
10 år*.

Halle Isolux 32 & 55 mm
Året runt, Vintersystem

Färger
Opal och Klar.

Mått
Halle Isolux 32 mm har en totalbredd på 1250 mm. Levereras i längder från två meter i jämna halvmetrar upp till fem meter, finns även i sex meters längd.

Tålighet
Polykarbonat är extremt slagtåligt och klarar temperaturer från -40°C upp till +110°C.

UV-skydd
U-värde 32mm 1,2
U-värde 32mm 0,8

Brandegenskaper
Halle Isolux uppfyller Boverkets brandkrav för tak till uterum.

Ljustransmission
Opal 35-50%, Klar 65-80%.

Garanti
10 år*.

Garanti Halle Isolux

Halle Isolux är Halle Plast AB:s varunamn för kanalplastskivor av olika kanaltyper och tjocklekar.
Materialet är genomgående UV-behandlad polykarbonat. För infästning finns kompletta tillbehörssystem.
Halle Isolux kanalplastskivor omfattas av 10 års användargaranti gällande från försäljningsdatum.

Garantin avser egenskaperna ljustransmission/gulning och hållfasthet.

Garantin omfattar följande vad gäller:

Ljustransmission

Garantin omfattar följande: Gulningsindex, mätt enligt ASTM D 1925-77 ska inte förändras mer än 10 delta i förhållande till ursprungsvärdet. Ljustransmission mätt enligt ASTM D 1003-77, ska inte minska med mer än 6% i förhållande till det ursprungliga värdet.

Hållfasthet
Sprickbildning ska inte uppstå vid hagelskurar eller under normala väderleksförhållanden

Garantivillkor
Denna garanti omfattar endast kanalplastskivor marknadsförda och sålda av Halle Plast AB i Sverige.
Skivorna ska hanteras, monteras och underhållas enligt marknadsförarens rekommendationer.
Garantianspråken ska ställas snarast efter bedömd skada, vidare ska materialet vara identifierbart
genom till exempel fakturakopia. Garantin gäller för normal utomhusmiljö i Sverige.
Halle Plast AB ska ges möjlighet till besiktning och provtagningar.
Om berättigade anspråk framställs åtar sig Halle Plast AB att leverera nya takskivor, eller utbetala
ekonomisk ersättning. Ersättning i material eller kontanter beräknas utefter aktuell prisnivå vid
reklamationstillfället. Ansvaret omfattar i övrigt inga direkta eller indirekta följdkostnader.

Garantianspråk
Om minst ett garantianspråk uppfylls enligt ovanstående krav utgår ersättning enligt följande:
Från år 0 t.o.m. år 5 100%
Från år 6 t.o.m. år 10 50%

Glas- & skärmtak

Vi kan erbjuda glas och skärmtak till de flesta byggnader.

Vi har allt från stora helglasade tak till mindre skärmtak med härdat lamellglas.
Även enklare varianter med konsoler och okrossbar lexanplast.

Skärmtak i glas
Skärmtak i glas
Skärmtak i glas
Skärmtak i glas