Buss- och lastbilsrutor

 

 

Sommaren 2011 valde vi att avveckla bilrutebyten för vanlig personbil och sålde vår bilruteverksamhet
till Ryds Bilglas, s
om ni hittar i samma hus som oss.

 

Vi byter numera endast rutor på buss, lastbil, traktorer och grävare.